Revize topidel na pevná paliva

Odklad pro kontroly topidel na pevná paliva

Až 850 tisíc domácností mělo mít do konce letošního roku hotovou další kontrolu kotle na tuhá paliva dle zákona o ochraně ovzduší. První povinnost kontroly byla zavedena od roku 2016 a pak každé 2 roky. Ministerstvo životního prostředí letos novelizovalo zákon o ochraně ovzduší, díky tomu od 1. 9. letošního roku stačí mít kontrolu pouze každé 3 roky. Znamená to, že povinnost kontroly se pro všechny posouvá na rok 2019 a pak znovu až v roce 2022.

Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) zákona o ochraně ovzduší je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300kW s teplovodním výměníkem povinen provádět jednou za 36 měsíců kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. 

Jsme odborně způsobilá osoba proškolená výrobci ABXBEF HOMERETAPHS FlamingoHoxter, Brunner, Banador, TIP, KVS EKODIVIZE a Olsberg ke kontrole, instalaci, provozu a údržbě stacionárních zdrojů dle níže uvedeného seznamu.

 • Jak si mohu kontrolu sjednat ?

Revizi si můžete objednat na emailové adrese: servis@kamnarina.cz . Uveďte prosím výrobce a typ topidla. Nezapomeňte na Vaší adrese a telefonní spojení. Revizi si případně můžete také sjednat na telefonním čísle 412 513 580 a to v pracovní dny od 7:30 do 15:30 hodin.

 • Kolik mě bude kontrola stát peněz ?

Cena kontroly je paušální a činí 1000,- Kč bez DPH + cena za dopravné, které je účtováno sazbou 10 Kč / Km bez DPH. Dopravné se účtuje z Benešova nad Ploučnicí na místo určení a zpět. Přesnou cenu Vám stanovíme vždy předem.

                                                                                                                                                                              

 •  Proč musím v roce 2016 provést kontrolu ?

Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) zákona o ochraně ovzduší je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016.

 • Musím protokol o provedené kontrole osobně předložit do konce roku 2016 na obecní úřad?

Nemusíte, provozovatelé mají povinnost provést první kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje nejpozději do konce roku 2016. To znamená, že nejpozději po tomto datu by měl být každý provozovatel schopen na vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností tento doklad předložit.

 • Kdo provede kontrolu kotle?

Kontrolu je oprávněna provést jen odborně způsobilá osoba, která je proškolena konkrétním výrobcem krbových kamen, kotle či krbové vložky.

 • Jak si zjistím příkon mých kamen, mé vložky nebo mého kotle ?

Příkon zjistíte jednoduchým výpočtem a to, když vydělíte výkon vašeho topidla jeho účinností v procentech x 100 ( například 9,2 kW : 80% x 100 = 11,5 kW příkon ). Výkon v kW je vždy uveden na výrobním štítku, pokud není výrobní štítek dohádatelný, naleznete informace v návodu k instalaci a obsluze.

 • Musím u kamen, kotle nebo krbové vložky pokud je ještě v záruce také zajistit provedení kontroly?

Povinnost zajistit první kontrolu se týká všech těchto spalovacích zdrojů na pevná paliva , tedy i těch, které budou nainstalovány i v letošním roce 2016 a nebo těch, které jsou ještě v záruce.

 • Co bude kontrolováno?

Po provedení kontroly obdržíte protokol. V dokladu o kontrole spalovacího stacionárního zdroje se v části "výsledek kontroly" uvádí, zda spalovací stacionární zdroj je nebo není instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a požadavky zákona o ochraně ovzduší. Dále se uvádí, zda spalovací stacionární zdroj odpovídá či neodpovídá požadavkům přílohy č. 11 zákona o ochraně ovzduší, případně, zda je pro dosažení souladu nutná instalace akumulační nádoby nebo jiné úpravy. Jedním ze závěrů je i to, zda je či není indikováno spalování jiného paliva než určeného výrobcem spalovacího stacionárního zdroje.

 • Jak postupovat, pokud výrobce není uveden na seznamu odborně způsobilých osob?

Kontaktujte výrobce nebo prodejce s dotazem, zda proškolil a osvědčil odborně způsobilé osoby ke kontrolám zdrojů podle §17 odst.1 písmeno h) zákona 201/2012 o ochraně ovzduší. V případě ,kdy výrobce neurčil odborně způsobilou osobu(tedy neproškolil a neoprávnil) ,výrobce nelze zjistit, nebo  výrobce zanikl, může kontrolu provést osoba proškolená na stejný typ výrobku (tedy jiného výrobce).Takto je to upřesněno v novele zákona ,která byla schválena v Senátu  a čeká na podpis prezidenta. Pokud bude novela takto prezidentem podepsána, pak to bude znamenat, že si na kontrolu bude možné  pozvat osobu proškolenou od jiného výrobce. Nyní  máte tedy v podstatě dvě možnosti: buďto si počkáte, až vejde novela v platnost a pak si pozvete kontrolora  jiného výrobce anebo to uděláte s předstihem už nyní.

 • Kdo kontroluje zdroje, jejichž výrobce není znám, nemá proškoleny odborně způsobilé osoby, zanikl apod.

​V případě, kdy výrobce neurčil odborně způsobilou osobu (tedy neproškolil a neoprávnil), výrobce nelze zjistit, nebo  výrobce zanikl, může kontrolu provést osoba proškolená na stejný typ výrobku (tedy jiného výrobce).Znamená to tedy, že si na kontrolu můžete  pozvat osobu proškolenou od jiného výrobce.

 • Týká se kontrola také krbových vložek, u kterých je do ústředního vytápění předávána pouze část výkonu?

Zákon nestanovuje podíl výkonu předávaný do ústředního vytápění prostřednictvím výměníku, tento podíl tedy není určující.

 • Týká se kontrola také krbových vložek?

​Pokud se jedná o stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, tak ano. Kontroly se ale týkají pouze krbových vložek o výše uvedeném příkonu, které jsou vybaveny výměníkem připojeným k soustavě ústředního vytápění.

Jsme odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem a máme udělené oprávnění - evidenční č. ABX016, Ret02a, HSF015, BEF0061, BRUR002, BAN0123, TIP011/16, KVS006 a BAN0123 ke kontrole, instalaci, provozu a údržbě stacionárních zdrojů dle níže uvedeného seznamu.

Seznam topidel:

Firma – ABX

 • Krbová kamna s výměníkem
 • Kachlová kamna s výměníkem
 • Krbové vložky s výměníkem

Firma - HS Flamingo

 • Krbová kamna Aquaflam
 • Krbové vložky Aquaflam

Firma – Banador

 • Krbové vložky Aquador Blok
 • Krbové vložky Aquador Iron
 • Krbové vložky Aquador Styl
 • Krbové vložky Haka W
 • Krbové vložky Ecka W
 • Olsberg serie Profi W

Firma - Retap

 • Krbová kachlová kamna typová s vložkami S3, S4 a S5
 • Krbová kachlová kamna atypická

Firma - BEF HOME

 • všechny krbové vložky s teplovodním výměníkem

Firma - BRUNNER

 • všechny krbové a kamnové vložky s tepelným výměníkem

Firma - BEF HOME

 • všechny krbové vložky s teplovodním výměníkem

Firma - TIP

 • Olymberyl
 • Horse Flame
 • Alpha
 • Precision

Firma - KVS EKODIVIZE a. s.

 • sporáky s teplovodním výměníkem