Krbová kamna a krby, která jsou instalovaná na podlahu z hořlavého materiálu, je nezbytné opatřit ochrannou nespalnou podložkou přesahující půdorys těchto spotřebičů, a to v souladu s normou ČSN 06 1008. Norma nařizuje umístění nehořlavé podložky nejméně 300 mm před přikládacími a popelníkovými dvířky a 100 mm po zbylých stranách. Nehořlavá podložka znemožní vznícení podlahy z hořlavých materiálů a zabrání také žhavým uhlíkům vypadlým z topeniště zapálit okolní předměty. U krbů jsou tyto zásady podstatně přísnější než u krbových kamen. Zde norma vyžaduje umístit nespalnou podložku nejméně 800 mm před dvířky krbu a 400 mm do stran. Pečlivě si také prosím, prostudujte návod na obsluhu vašeho topidla, jelikož si výrobce vyhrazuje často právo na úpravu těchto odstupů a často vyžaduje přísnější protipožární opatření.