Malty žáruvzdorné a šamotové

Návod na použití pojiv zde.

.

Návod na použití malt

Pojiva

Termínem pojiva se označují látky, které lze upravit do tekuté nebo kašovité formy a které pak z této formy relativně snadno přecházejí do formy pevné. V důsledku tohoto procesu mají pojiva schopnost spojit nesoudržná zrna nebo kusy různých látek v soudržnou, kompaktní hmotu. Proces zpevňování lze rozdělit na dvě na sebe navazující stadia - tuhnutí a tvrdnutí.

Ve fázi tuhnutí ztrácí tekutá nebo kašovitá hmota svoji původní zpracovatelnost a postupně nabývá charakteru pevné látky. Ve fázi tvrdnutí pak vzniklá pevná látka postupně získává vyšší pevnost, která je potřebná při praktickém použití pojiva v konkrétní stavební aplikaci.

Ve stavebnictví převažují pojiva založená na anorganické bázi. Anorganická pojiva lze rozdělit na:

  • Pojiva mechanická – během procesů tuhnutí a tvrdnutí nedochází u těchto pojiv ke změně chemické podstaty látky (např. jíly,hlíny a šamotové malty),
  • pojiva chemická – během procesů tuhnutí a tvrdnutí se odehrávají chemické reakce a dochází ke vzniku nových minerálních fází, resp. nových chemických sloučenin.

Chemická pojiva založená na anorganické bázi pak lze, podle prostředí, v němž dochází k tuhnutí a tvrdnutí a podle jejich stálosti ve vodném prostředí rozdělit na:

  • Pojiva vzdušná – k jejich vytvrzení dochází pouze na vzduchu, avšak ani po dokonalém vytvrzení nejsou tato pojiva zcela odolná vůči vodě (sádra a síranová pojiva, hořečnaté pojivo, vzdušné vápno),
  • pojiva hydraulická – jsou pojiva, která po smíchání s vodou a zpravidla po počátečním zatuhnutí na vzduchu jsou schopna dále tuhnout a tvrdnout na vzduchu i pod vodou (hydraulické vápno, cementy).

Zobrazit méně
CHCI FILTROVAT

Filtrovat podle

Značka

Značka

Balení

Balení

Možnost použití

Možnost použití

Aktivní filtry

Žárobeton RATH CARATH - 25 Kg
Kód: MA33
Skladem
Cena 1 726,00 Kč
Žárobeton RATH je beton s vysokým podílem cementu s hydraulickou vazbou a s...
Šamotová malta- 25 Kg
Kód: MA06
Skladem
Cena 416,00 Kč
Kamnářská malta je pojivo mechanické. Během tuhnutí a tvrdnutí nedochází ke...
Šamotová malta -10 Kg
Kód: MA22
Skladem
Cena 216,00 Kč
Kamnářská malta je pojivo mechanické. Během tuhnutí a tvrdnutí nedochází ke...
Šamotová malta - 5 Kg
Kód: MA23
Skladem
Cena 134,00 Kč
Kamnářská malta je pojivo mechanické. Během tuhnutí a tvrdnutí nedochází ke...
Šamotová malta - 1,5 Kg
Kód: MA24
Skladem
Cena 47,00 Kč
Tato běžná šamotová malta je určená pro sezdívání šamotových materiálů....