Kamnářské malty, lepidla, tmely

Návod na použití malt.

.

Návod na použití malt

Pojiva

Termínem pojiva se označují látky, které lze upravit do tekuté nebo kašovité formy a které pak z této formy relativně snadno přecházejí do formy pevné. V důsledku tohoto procesu mají pojiva schopnost spojit nesoudržná zrna nebo kusy různých látek v soudržnou, kompaktní hmotu. Proces zpevňování lze rozdělit na dvě na sebe navazující stadia - tuhnutí a tvrdnutí.

Ve fázi tuhnutí ztrácí tekutá nebo kašovitá hmota svoji původní zpracovatelnost a postupně nabývá charakteru pevné látky. Ve fázi tvrdnutí pak vzniklá pevná látka postupně získává vyšší pevnost, která je potřebná při praktickém použití pojiva v konkrétní stavební aplikaci.

Ve stavebnictví převažují pojiva založená na anorganické bázi. Anorganická pojiva lze rozdělit na:

  • Pojiva mechanická – během procesů tuhnutí a tvrdnutí nedochází u těchto pojiv ke změně chemické podstaty látky (např. jíly,hlíny a šamotové malty),
  • pojiva chemická – během procesů tuhnutí a tvrdnutí se odehrávají chemické reakce a dochází ke vzniku nových minerálních fází, resp. nových chemických sloučenin.

Chemická pojiva založená na anorganické bázi pak lze, podle prostředí, v němž dochází k tuhnutí a tvrdnutí a podle jejich stálosti ve vodném prostředí rozdělit na:

  • Pojiva vzdušná – k jejich vytvrzení dochází pouze na vzduchu, avšak ani po dokonalém vytvrzení nejsou tato pojiva zcela odolná vůči vodě (sádra a síranová pojiva, hořečnaté pojivo, vzdušné vápno),
  • pojiva hydraulická – jsou pojiva, která po smíchání s vodou a zpravidla po počátečním zatuhnutí na vzduchu jsou schopna dále tuhnout a tvrdnout na vzduchu i pod vodou (hydraulické vápno, cementy).

Zdroj – autor. Jirásek, J., Vavro, M.: Nerostné suroviny a jejich využití. Ostrava: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR & Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1378-3

Zobrazit méně
CHCI FILTROVAT

Filtrovat podle

Značka

Značka

Balení

Balení

Možnost použití

Možnost použití

Aktivní filtry

Promat K 84, 1 kg
Kód: IZOL10
Skladem
Cena 311,00 Kč
Vysokoteplotní lepidlo K 84 je připraveno k okamžitému použití, neobsahuje...
Lepidlo Promat K 84
Kód: IZOL11
Skladem
Cena 289,00 Kč
Speciální lepící hmota používaná v požární ochraně a ve vysokoteplotní...
Šamotová malta- 25 Kg
Kód: MA06
Skladem
Cena 416,00 Kč
Kamnářská malta je pojivo mechanické. Během tuhnutí a tvrdnutí nedochází ke...
Šamotová malta -10 Kg
Kód: MA22
Skladem
Cena 216,00 Kč
Kamnářská malta je pojivo mechanické. Během tuhnutí a tvrdnutí nedochází ke...
Šamotová malta - 5 Kg
Kód: MA23
Skladem
Cena 134,00 Kč
Kamnářská malta je pojivo mechanické. Během tuhnutí a tvrdnutí nedochází ke...
Šamotová malta - 1,5 Kg
Kód: MA24
Skladem
Cena 47,00 Kč
Tato běžná šamotová malta je určená pro sezdívání šamotových materiálů....